Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
jesteś w:
23.03.2023
Informujemy, że w związku z planowanym remontem budynku przy ul. Bohaterów Getta 9 do końca roku 2023 noclegownia dla osób bezdomnych w Żarach będzie funkcjonować w sali gimnastycznej w budynku MOPS przy ul. Parkowej 8, a w przypadku szybszego wyremontowania noclegowni przy ul. Bohaterów Getta 9, do czasu oddania jej do użytkowania.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68 475 55 90.
21.03.2023
W dniu 02.03.2023 r. odbyło się kolejne szkolenie, w związku z realizacją Umowy Partnerskiej pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA z siedzibą w Zielonej Górze, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu „ Z BABA – przeciw przemocy”, pod nazwą „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.
08.03.2023