Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Dzienny Dom Senior Plus / DDW

Biuletyn Informacji Publicznej
14.04.2020
 
Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym, zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.

Ze świadczeń Dziennego Domu "Senior+" mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, które są mieszkańcami Żar, ukończyły 60 r.ż. i są nieaktywne zawodowo.
W ramach prowadzonych zajęć oferujemy:
• terapię zajęciową, m.in.: prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, hafciarstwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne, muzykoterapię i filmoterapię
• zajęcia komputerowe
• zajęcia społeczno-kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach i uroczystościach lokalnych)
• wycieczki plenerowe
• rehabilitację i zajęcia ruchowe
• opiekę i wsparcie terapeutów, pielęgniarki i psychologa
• transport busem dla osób nie mających możliwości dowozu
• ciepły posiłek
Przyjęcie do DDS+ następuje na podstawie wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego.
Wnioski są dostępne:
• Na stronie MOPS Żary (poniżej)
• W siedzibie DDS+, ul. Parkowa 8
05.03.2024
         
          Dzienny Dom Wsparcia
                 ul. Parkowa 8
                   68-200 Żary
                    
      
otwarty w dni robocze od 7:00 do 15:00
tel. 68 475 56 03, 516 182 731
www.mops.zary.pl
 
Dzienny Dom Wsparcia jest placówką pobytu dziennego czynną przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 15.00.
Dzienny Dom Wsparcia przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi, osoby po przebytych udarach mózgu oraz wylewach itp.
 
Osoby ubiegające się o miejsce w Dziennym Domu Wsparcia powinny spełniać następujące warunki:
• ukończony 18 rok życia,
• zgłosić chęć uczestnictwa kierownikowi ośrodka lub swojemu pracownikowi socjalnemu,
• przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w DDW - do pobrania poniżej

Załączniki

05.03.2024
Biuro
Sala terapeutyczno-relaksacyjna
Hol
Pokój rehabilitacyjno-pielęgniarski
Pracownia multimedialna
Pracownia artystyczna
Pracownia gospodarstwa domowego