Programy, strategie

Biuletyn Informacji Publicznej
22.07.2014
Agnieszka Fetzka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach serdecznie zaprasza wszystkie organizacje i instytucje działające w sferze polityki społecznej na terenie MIASTA ŻARY do zgłaszania kandydatur swoich przedstawicieli na członków Zespołu ds. wdrażania i monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Żary o statusie miejskim na lata 2014-2020”.