Żarskie Spoiwo

Biuletyn Informacji Publicznej
13.12.2021
Czasopismo „Żarskie Spoiwo” to publikacja poruszająca problemy osób niepełnosprawnych i seniorów. W skład kolegium redakcyjnego wchodzą uczestnicy i pracownicy Dziennego Domu Wsparcia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach. Głównym celem czasopisma jest propagowanie informacji dotyczących osób starszych i z niepełnosprawnościami, jak i ich integracja w środowisku lokalnym, i nie tylko…
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją.