Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Biuletyn Informacji Publicznej
07.08.2019
 
W związku z realizacją od 01.05.2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach projektu pn.: „Nowy standard pracy w MOPS Żary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020, informujemy, że z dniem 01.08.2019 r. zmianie uległy rejony pracy socjalnej.
04.07.2019
W dnach 01-02.07.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach przeprowadzone zostały warsztaty przybliżające Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych dla 29 pracowników Ośrodka.
18.06.2019
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w związku z realizacją projektu ,,Nowy standard pracy w MOPS Żary”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych według poniższej specyfikacji.
30.05.2019
Harmonogram realizacji projektu
"Nowy standard pracy w MOPS Żary"
24.05.2019
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
w związku z realizacją projektu "Nowy standard pracy w MOPS Żary",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
23.05.2019
 
W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt "Nowy standard pracy w MOPS Żary".