Wolontariat

Biuletyn Informacji Publicznej
20.04.2022

Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

rozpoczął swoją działalność w 2002 roku.
 
Celem działalności wolontariatu jest:
- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym, a także sprawiającym trudności wychowawcze,
- umożliwienie wolontariuszom uzyskanie umiejętności i doświadczenia niezbędnego do pracy w systemie pomocy społecznej,
- kształtowanie pozytywnych postaw członków społeczności lokalnej w stosunku do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Dane kontaktowe:
Wolontariat MOPS mieści się na ul. Parkowej 8 w Żarach.
Tel kontaktowy: 516 182 731, 068 475 56 03.
 
 

Załączniki