Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
18.03.2024
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. Gmina Żary o statusie miejskim zawarła Umowę Nr PS-V.3120.33.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach – Katarzynę Pękalę przy kontasygnacie Gretty Bąkowskiej - Głównej Księgowej.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Umowa została podpisana na kwotę 663.000 zł.
Finansowanie Programu
Planowany całkowity koszt Programu wynosi 1.287.630,00 zł, w tym 772.578,00 zł pochodzić będzie z budżetu państwa, 515.052,00 zł stanowi koszt własny gminy.