Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
06.12.2022
 
W dniu 30.11.2022 r. odbyło się kolejne szkolenie, w związku z realizacją Umowy Partnerskiej pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA z siedzibą w Zielonej Górze, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu „ Z BABA – przeciw przemocy”, pod nazwą „Krzywda dzieci w rodzinie przemocowej- jak dziecku pomóc”
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żarach.
Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracowników pracujących w obszarze wsparcia i pomocy rodzinie.