Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
13.01.2021
Realizujemy projekt
- spotkanie grupowe z kosmetyczką
w ramach projektu, pn.
„Integracja społeczna i zawodowa szansą
na wzrost aktywności mieszkańców Żar”
- rozpoczynamy w dniu 19 stycznia 2021r.
W dniu 19.01.2021 r. od godz. 12.00 (wtorek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19, pokój nr 2,3 (na parterze), w ramach zadania nr 6 pt. ”Zajęcia wzmacniające samoocenę” - zaplanowano pierwsze spotkanie grupowe z kosmetyczką dla Uczestników Projektu „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”. Ponadto dla Uczestników Projektu w miesiącu styczniu 2021. w ramach ww. zadania zaplanowano również wizytę u fryzjera. Uczestnik Projektu osobiście będzie ustalał termin wizyty w Salonie Fryzjerskim w Żarach. Spotkania grupowe współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Spotkania z kosmetyczką i fryzjerem dla Uczestników Projektu są nieodpłatne.
 
Harmonogram spotkań grupowych z kosmetyczką.
Miejsce prowadzenia spotkań grupowych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19 – pokój nr 2,3 (na parterze).