13.07.2021
Realizujemy projekt - trwają uzupełniające zajęcia sportowo-rehabilitacyjne w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
Od 05 lipca 2021 r. (poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. B.Getta 19, w pokoju przeznaczonym do rehabilitacji (na parterze), na boisku, terenie rekreacyjnym w Żarach, w ramach zadania nr 5 pt. ”Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne” – kontynuowano zajęcia uzupełniające dla Uczestników Projektu „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
Ww. zajęcia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach bez barier z uwzględnieniem ograniczeń zdrowotnych UP, ponadto na świeżym powietrzu, min. w parku, na boisku, zgodnie z ustaleniami z Uczestnikami zajęć. Zajęcia mają na celu poprawę kondycji fizycznej, która warunkuje aktywność zawodową UP.
Zajęcia dla Uczestników Projektu są nieodpłatne.
Harmonogram zajęć sportowo-rehabilitacyjnych.
Miejsce prowadzenia zajęć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. B. Getta 19 – pokój rehabilitacji, boisko, tereny rekreacyjne w mieście Żary (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z UP i osobą prowadzącą zajęcia).
 
Lp Data Godzina Rodzaj zajęć
1. 05.07.2021r 08:00 - 12:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
2. 06.07.2021r 08:00 - 12:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
3. 09.07.2021r 08:00 - 12:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
4. 12.07.2021r 08:00 - 12:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
5. 13.07.2021r 07:00 - 11:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby