08.07.2021
Realizujemy projekt - uzupełniające zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
W związku z realizacją projektu „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w czerwcu 2021 r. kontynuowane były uzupełniające zajęcia grupowe z psychologiem dla naszych Uczestników Projektu.
Realizacja zajęć wpłynie na podniesienie motywacji, umiejętności pracy w grupie, wiary we własne siły i możliwości oraz poznanie swoich mocnych i słabych stron, co przyczyni się do zwiększenia aktywności Uczestników projektu w odnalezieniu się na rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Harmonogram zajęć z psychologiem
Miejsce prowadzenia zajęć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Parkowej 8 – pokój psychologa na parterze( wejście B1).
 
Lp Data Godzina Rodzaj zajęć
1  24.06.2021 r.  11.00 - 15.00  Zajęcia grupowe – 5 osób
2  25.06.2021 r.  11.00 - 15.00  Zajęcia grupowe – 5 osób
3  29.06.2021 r.  11.00 - 15.00  Zajęcia grupowe – 5 osób
4  30.06.2021 r.  11.00 - 15.00  Zajęcia grupowe – 5 osób