22.06.2021
Realizujemy projekt - spotkanie uzupełniające z kosmetyczką w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
W dniu 22.06.2021 r. od godz. 10.00 (wtorek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego nr 1, (na parterze w świetlicy), w ramach zadania nr 6 pt. ”Zajęcia wzmacniające samoocenę” – odbyło się uzupełniające spotkanie grupowe z kosmetyczką dla Uczestników Projektu „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
Ponadto dla Uczestników Projektu w miesiącu czerwcu i lipcu 2021. w ramach ww. zadania zaplanowano również wizytę u fryzjera. Uczestnik Projektu osobiście będzie ustalał termin wizyty w Salonie Fryzjerskim w Żarach.
Spotkania grupowe współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Spotkania z kosmetyczką i fryzjerem dla Uczestników Projektu są nieodpłatne.