Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2020

Biuletyn Informacji Publicznej
10.11.2020
Realizujemy projekt
 - trwają zajęcia sportowo-rehabilitacyjne w ramach projektu, pn.
„Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
23.10.2020
Realizujemy projekt
- za nami spotkanie grupowe z dietetykiem
w ramach projektu, pn.
"Integracja społeczna i zawodowa szansą
na wzrost aktywności mieszkańców Żar"
08.10.2020
Realizujemy projekt
- pierwsze spotkanie grupowe z dietetykiem
w ramach projektu, pn.
„Integracja społeczna i zawodowa szansą
na wzrost aktywności mieszkańców Żar”
- rozpoczynamy w dniu 15 października 2020r.
08.10.2020
Realizujemy projekt
- kolejne zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu, pn.
„Integracja społeczna i zawodowa
szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
21.09.2020
Realizujemy projekt
- pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem
w ramach projektu, pn.
„Integracja społeczna i zawodowa szansą
na wzrost aktywności mieszkańców Żar”
- rozpoczynamy w dniu 23 września 2020r.
21.09.2020
Spotkanie informacyjno - organizacyjne
dotyczące projektu
„Integracja społeczna i zawodowa
szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”

 
W dniu 16.09.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19 odbyło się spotkanie informacyjno - organizacyjne dotyczące projektu „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
31.07.2020
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach w partnerstwie z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach ogłasza nabór Uczestników Projektu
 
„Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.