Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2020

Biuletyn Informacji Publicznej
22.06.2021
Realizujemy projekt - uzupełniające spotkanie grupowe z trenerem w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
W dniu 11 czerwca 2021 r. od godz. 11.00 (piątek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19, w pokoju nr 2 (na parterze), w ramach zadania nr 3 pt. ”Trening umiejętności społecznych” – rozpoczęły się dodatkowe spotkania Uczestników Projektu z trenerem, który przeprowadzał już wcześniej ww. trening.
Posiada wiedzę i doświadczenie w pracy w prowadzeniu treningów kompetencji społecznych. Zajęcia w ramach ww. projektu prowadzone są z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa zarówno dla Uczestników Projektu, jak i osoby prowadzącej spotkanie.
Spotkania grupowe współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Spotkania z trenerem dla Uczestników Projektu są nieodpłatne.
 

Załączniki

  • Harmonogram spotkań grupowych Uczestników Projektu z trenerem w ramach „Treningu umiejętności społecznych” 431.9 KiB - [ pobierz plik ]