Dzienny Dom Senior Plus

Biuletyn Informacji Publicznej
14.04.2020
 
Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym, zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.

Ze świadczeń Dziennego Domu "Senior+" mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, które są mieszkańcami Żar, ukończyły 60 r.ż. i są nieaktywne zawodowo.
W ramach prowadzonych zajęć oferujemy:
• terapię zajęciową, m.in.: prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, hafciarstwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne, muzykoterapię i filmoterapię
• zajęcia komputerowe
• zajęcia społeczno-kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach i uroczystościach lokalnych)
• wycieczki plenerowe
• rehabilitację i zajęcia ruchowe
• opiekę i wsparcie terapeutów, pielęgniarki i psychologa
• transport busem dla osób nie mających możliwości dowozu
• ciepły posiłek
Przyjęcie do DDS+ następuje na podstawie wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego.
Wnioski są dostępne:
• Na stronie MOPS Żary - kliknij >>tutaj<<
• W siedzibie DDS+, ul. Parkowa 8
Biuro
Sala terapeutyczno-relaksacyjna
Hol
Pokój rehabilitacyjno-pielęgniarski
Pracownia multimedialna
Pracownia artystyczna
Pracownia gospodarstwa domowego