Pomóżmy sobie...

Biuletyn Informacji Publicznej
11.06.2019
W dniu 22.05.2019 r. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Domańskiego 1 w Żarach odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu socjalnego „Czas wolny a moja choroba. Poznajmy naszą okolicę - zatrzymane w kadrze”.
11.04.2019
Projekt socjalny „Czas wolny a moja choroba.
Poznajmy naszą okolicę - zatrzymane w kadrze”.

 
Opis działania:
Projekt skierowany jest w stronę osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, w których występuje problem zaburzeń psychicznych.
Beneficjenci:
Projekt socjalny dla rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Miejsce i termin realizacji:
Miejsce:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, ul.Domańskiego1, świetlica – parter, pokój nr 2.
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.
Termin realizacji:
od kwietnia 2019 r. do lipca 2019 r.
Realizator :
Specjalista pracy socjalnej – Daniel Chaszczewski
Cel główny projektu:
Aktywizacja beneficjentów jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Cele szczegółowe:
- Poprawa jakości życia osób biorących udział w projekcie
- Poprawa komunikacji w kontaktach społecznych
- Dostarczenie pozytywnych przeżyć
- Integracja ze społecznością lokalną
- Prawidłowe wykonywanie obowiązków życiowych i społecznych
Celem projektu jest nauczenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych.
Nadrzędnym celem tego projektu jest poprawa jakości życia osób biorących udział w projekcie, co zaowocuje wykluczeniu społecznemu rodzin, brakiem lęku i niepokoju w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, prawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków życiowych i społecznych.
MOPS w Żarach w okresie od kwietnia 2019 r. do lipca 2019 r. organizuje projekt socjalny.
Na bieżąco będziemy informować o etapach projektu.