Informacje pozostałe

Biuletyn Informacji Publicznej
26.11.2014
Informacje o ekonomii społecznej dostępne są pod linkiem: http://oweszg.spolecznelubuskie.pl/
(strona Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego)