24.06.2020
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONTAKT
 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach:
Izabela Walczak
 
Tel. 68 475 55 80
Tel. 512 170 528
Lokalizacja: Żary, Domańskiego 1 (MOPS)
e-mail: izabela.walczak@mops.zary.pl
 
Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach:
Katarzyna Pękala
 
Tel. 68 475 55 80
Lokalizacja: Żary, ul. Domańskiego 1 (MOPS), pok. 15a
e-mail: poczta@mops.zary.pl