24.06.2020
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONTAKT
 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach:
Izabela Walczak
 
Tel. 68 475 55 80
Tel. 512 170 528
Lokalizacja: Żary, Parkowa 8 (MOPS), pok. 112
e-mail: zi@mops.zary.pl
 
Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach:
Agnieszka Syska
 
Tel. 68 475 55 91
Lokalizacja: Żary, ul. Parkowa 8 (MOPS), pok. 105
e-mail: zi@mops.zary.pl