Dzienny Dom Wsparcia

Biuletyn Informacji Publicznej
27.04.2011

     Dzienny Dom Wsparcia w MOPS Żary
                      ul. Boh. Getta 19
             (wejście od ul. Pszennej)
                    68-200 Żary
                tel. 68 475 56 03
                www.mops.zary.pl

Otwarcie ośrodka nastąpiło 1 września 2005 r. Stanowił on wówczas pierwszą część powstającego Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej i nosił nazwę Środowiskowy Dom Samopomocy. Dziś ta część ośrodka nosi nazwę Dzienny Dom Wsparcia.
Niegdyś w tym miejscu znajdowało się przedszkole. Dziś jest to pierwszy obiekt, w którym dorośli niepełnosprawni z Żar mogą realizować swoje potrzeby, marzenia, rozwijać swoje zainteresowania, a przede wszystkim miło spędzać swój czas wolny.