Świetlica Środowiskowa "Piątka"

Biuletyn Informacji Publicznej
01.10.2014
Świetlica Środowiskowa została powołana do życia dnia 01.09.2014r. Prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach. Działa jako placówka wsparcia dziennego, integrująca dzieci i młodzież z miasta Żary. Świetlica ma charakter wieloaspektowych oddziaływań, m.in. opiekuńczych, wychowawczo – edukacyjnych oraz profilaktyczno – terapeutycznych. Kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka oraz koniecznością wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Jest miejscem alternatywnym, bezpiecznym do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.